Jak oslavit Den válečných veteránů?

  • Uspořádejte ve své obci vzpomínkový lampionový průvod s vlčími máky na klopách.
  • Pozvěte si členy některého klubu vojenské historie, členy místního Sokola či jiného spolku, ať stojí u pomníku čestnou stráž.
  • Sejděte se u pomníku - buď v dopoledních hodinách, nebo v podvečer - na přesné hodině nezáleží - záleží na vzpomínce.
  • Dohodněte se s místní školou a pozvěte k pomníku děti a studenty. Vysvětlete jim ve spolupráci s učiteli, proč je tento den připomínán i v naší republice jako významný. Taková hodina v terénu je pro ně lepší, než mnoho učebnic.
  • Ozdobte vlčím mákem pomník, ke kterému průvod dojde a položte u něj květiny.
  • Nechte děti, ať u pomníku za každého padlého ve vaší obci zapálí svíčku.
  • Přečtěte si báseň Johna McCrae nebo jinou podobnou věnovanou padlým vojákům.
  • Zahrajte si státní hymnu, zazpívejte si některou z písní věnovanou padlým, například Řekni, kde ty kytky jsou.
  • Slavnostní akt zakončete poděkováním za to, že žijeme v míru. Ještě není všude na světě zdaleka samozřejmostí.

 

Takto pořádají Den válečných veteránů v Praze - Petrovicích